องค์การบริหารส่วนตำบล ทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร